Erikoistekniikoissa pyritään halkaisemaan levyjä ja/tai telinettä erilaisilla hyppypotkuilla huomattavan korkealta. Tämä osa-alue mittaa fyysisiä ominaisuuksia erinomaisesti ja onkin siksi näyttävimpiä kilpailuosa-alueita.